Welkom

Koninklijk Toonkunstkoor Concordia is een gemengd koor met zo’n 65 leden. Onze doelstelling is grote koorwerken uit het klassieke repertoire uit te voeren. Daarbij wisselen bekende en minder bekende werken elkaar af. Als regel geven we tweemaal per jaar een concert.

Ons eerste concert in 2019 was in de Grote Kerk in Leeuwarden, op zaterdag 4 mei, aansluitend aan de Dodenherdenking in de Prinsentuin. We voerden, in aanwezigheid van de componist, het ‘Requiem’ van Christopher Wood uit. De componist was zeer te spreken over onze uitvoering. Net als de recensent van de Leeuwarder Courant.
Meer over dit Requiem en Christopher Wood kunt u lezen op de pagina ‘Concerten’, en in het artikel in het Friesch Dagblad van 30 april. 

Op vrijdag 22 november staat het ‘Requiem’ van Guiseppe Verdi op het programma, in de Harmonie in Leeuwarden. Mocht u daarin willen meezingen, hetzij als nieuw lid, hetzij als projectzanger, meldt u zich dan aan bij de secretaris (zie onder ‘lid worden’). De repetities voor Verdi’s Requiem beginnen op dinsdag 14 mei.

Onder ‘Concerten’ vindt u ook een overzicht van de koorwerken die Concordia de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Wij verwelkomen u graag, hetzij als toehoorder bij onze concerten, hetzij als nieuw lid, hetzij als Vriend van ons koor! Onze repetities zijn op dinsdagavond, van 19.45 – 22.00 uur, in het gebouw van de Vrije Evang. Gemeente, Zuidvliet 14 in Leeuwarden. Zie verder onder ‘Organisatie’, ‘Lid worden’ en ‘Vriend worden’.

Concordia werkt met een aantal andere klassieke koren in Leeuwarden samen in de Stichting Musica Leoverdia.