Welkom

Koninklijk Toonkunstkoor Concordia is een gemengd koor met zo’n 65 leden. Onze doelstelling is grote koorwerken uit het klassieke repertoire uit te voeren. Daarbij wisselen bekende en minder bekende werken elkaar af. Als regel geven we tweemaal per jaar een concert.

In 2019 zal ons eerste concert zijn op zaterdag 4 mei. We voeren dan uit het ‘Requiem’ van Christopher Wood, een recent werk uit de prachtige Engelse traditie van koormuziek. Dit concert in de Grote Kerk in Leeuwarden sluit aan op de Dodenherdenking in de Prinsentuin. Meer over dit Requiem en Christopher Wood kunt u lezen op de pagina ‘Concerten’.
Kaarten voor dit concert kunt u nu kopen via de knop kaarten bestellen op deze site, bij koorleden en bij Boekhandel Van der Velde in Leeuwarden. En uiteraard op de avond van het concert bij de ingang van de Grote Kerk.

Op vrijdag 22 november staat het ‘Requiem’ van Guiseppe Verdi op het programma, in de Harmonie in Leeuwarden. Mocht u daarin willen meezingen, hetzij als nieuw lid, hetzij als projectzanger, meldt u zich dan aan bij de secretaris (zie onder ‘lid worden’). De repetities voor Verdi’s Requiem beginnen op dinsdag 14 mei.

Onder ‘Concerten’ vindt u ook een overzicht van de koorwerken die Concordia de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Wij verwelkomen u graag, hetzij als toehoorder bij onze concerten, hetzij als nieuw lid, hetzij als Vriend van ons koor! Onze repetities zijn op dinsdagavond, van 19.45 – 22.00 uur, in het gebouw van de Vrije Evang. Gemeente, Zuidvliet 14 in Leeuwarden. Zie verder onder ‘Organisatie’, ‘Lid worden’ en ‘Vriend worden’.

Concordia werkt met een aantal andere klassieke koren in Leeuwarden samen in de Stichting Musica Leoverdia.