Welkom

Koninklijk Toonkunstkoor Concordia is een gemengd koor met zo’n 65 leden. Onze doelstelling is grote koorwerken uit het klassieke repertoire uit te voeren. Daarbij wisselen bekende en minder bekende werken elkaar af. Als regel geven we tweemaal per jaar een concert.

Ons volgende concert zal zijn op zondagmiddag 17 december, in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Dan staat het integrale Weihnachtsoratorium van Johann Seb. Bach op het programma.

Onder de knop ‘Concerten’ vindt u een overzicht van de koorwerken die Concordia de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Onze repetities zijn op dinsdagavond, van 19.45 – 22.00 uur, in het gebouw van de Vrije Evang. Gemeente, Zuidvliet 14 in Leeuwarden. Zie verder onder ‘Organisatie’ en ‘Lid worden’.

Wij verwelkomen u graag, hetzij als toehoorder bij onze concerten, hetzij als nieuw lid van ons koor.

Concordia werkt met een aantal andere klassieke koren in Leeuwarden samen in de Stichting Musica Leoverdia.