Organisatie

Enkele zakelijke gegevens
Koninklijk Toonkunstkoor Concordia
KvK Leeuwarden: 40002184
Banknummer: NL20 INGB 0000 8000 07 t.n.v. Concordia te Leeuwarden

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
voorzitter
    Boudien Bakker-Dekkinga, Boskranne 40, 9036 KW Menaldum, 0518 – 45 21 85
1e secretaris
    Herman Roest, Heije Schaperlaan 1, 9269 PL Veenwouden, 0511 – 47 41 54
    info@concordialeeuwarden.nl of concordialeeuwarden@gmail.com
2e secretaris
    Hans Houtsma, Julianalaan 28, 8932 AA Leeuwarden, 058 – 289 55 52 / 06 – 45 99 21 13
1e penningmeester
    Bob de Vries, De la Reystraat 2, 8917 CD Leeuwarden, 058 – 212 05 88 / 06 – 23 18 50 03
2e penningmeester
    vacture
algemeen bestuurslid – PR
    Jetty Wesselius, Smeetsmastins 76, 8925 GT Leeuwarden, 058 – 267 32 10
algemeen bestuurslid – concertorganisatie
    Wies van der Rol-Plantinga, Potgieterstraat 39, 8914 AK Leeuwarden, 058 – 213 20 33
algemeen bestuurslid – koorscholing
    G√Ętske Lijzenga, Wijnhorsterstraat 164, 8932 EZ Leeuwarden, 06 – 422 065 73

Koorcommissarissen
De koorcommissie bestaat uit vier leden, uit elke stemgroep een. Koorcommissarissen zijn het aanspreekpunt voor hun stemgroep, de schakel tussen koorlid en bestuur. Zij verwelkomen nieuwe leden, houden presentielijsten bij, zijn betrokken bij de verdeling van de partituren en concertkaarten.

Muziekcommissie
Deze commissie bepaalt in overleg met de dirigent en het bestuur het artistieke beleid. Samenstelling: Egbert van Hes (voorz.), Erik Klomp, Jokelien Miedema en Wies van der Rol-Plantinga (q.q.).

PR & Sponsoring
Ieder koorlid draagt bij aan de publiciteit door verspreiding van concertaffiches. Ook voor de kaartverkoop wordt er een beroep gedaan op de koorleden. Binnen het koor zijn er verder diverse vormen van geldinzamelacties, zoals de verkoop kerstbroden, collecteren voor het Anjerfonds en de werving van subsidies en sponsors.

Redactie De Notenkraker
Voorafgaand aan een concert verschijnt de koorkrant De Notenkraker. Hierin staan bestuursmededelingen, achtergrondinformatie over het eerstvolgende concert en bijdragen van koorleden. Deze redactie bestaat uit vier leden.