Organisatie

Enkele zakelijke gegevens
Koninklijk Toonkunstkoor Concordia
KvK Leeuwarden: 40002184
Banknummer: NL20 INGB 0000 8000 07 t.n.v. Concordia te Leeuwarden

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
voorzitter
    Boudien Bakker-Dekkinga, 0518 – 45 21 85
1e secretaris
    Herman Roest, Heije Schaperlaan 1, 9269 PL Veenwouden, 0511 – 47 41 54
    info@concordialeeuwarden.nl of concordialeeuwarden@gmail.com
2e secretaris
    Hans Houtsma, 058 – 289 55 52 / 06 – 45 99 21 13, ccdbhans@gmail.com
1e penningmeester
    Bob de Vries, 058 – 212 05 88 / 06 – 23 18 50 03
2e penningmeester
    vacature
algemeen bestuurslid – PR
    Jetty Wesselius, 058 – 267 32 10
algemeen bestuurslid – concertorganisatie
    Wies van der Rol-Plantinga, 058 – 213 20 33
algemeen bestuurslid – koorscholing
    G√Ętske Lijzenga, 06 – 422 065 73

Koorcommissarissen
De koorcommissie bestaat uit vier leden, uit elke stemgroep een. Koorcommissarissen zijn het aanspreekpunt voor hun stemgroep, de schakel tussen koorlid en bestuur. Zij verwelkomen nieuwe leden, houden presentielijsten bij, zijn betrokken bij de verdeling van de partituren en concertkaarten.

Muziekcommissie
Deze commissie bepaalt in overleg met de dirigent en het bestuur het artistieke beleid. Huidige samenstelling: Egbert van Hes (voorz.), Erik Klomp, Jokelien Miedema en Wies van der Rol-Plantinga (q.q.).